BW LPG kunne fredag morgen melde om et resultat etter skatt på minus 7,0 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot minus 55,6 millioner dollar i samme periode året før, noe som var på linje med forventningene.Ratene for de største skipene, de såkalte VLGCene - Very Large Gas Carriers - var i snitt på 16.700 dollar pr dag i 2. kvartal. Til sammenligning kunne LPG-rederiene få over 100.000 dollar pr dag sommeren 2014.
- Markedet svekket seg konsistent gjennom kvartalet og er for øyeblikket på nivåer nær fartøyenes driftskostnader, skriver rederiet i rapporten.
Det vises til tosifret svekkelse i indisk og koreansk LPG-import. Fortsatt tøft markedRederiet venter at markedet vil fortsette å være vanskelig.- De kortsiktige markedsutsiktene forblir utfordrende fordi lave amerikanske lagernivåer vil fortsette å presse opp de innenlandske LPG-prisene til tilliten om at lagrene er store nok i forkant av vinteretterspørselen, kommer tilbake. Når det gjelder inngangen til tredje kvartal ser rederiet en økning i slutninger på den lange ruten mellom USA og Asia som går via Kapp det Gode Håp. - Denne positive utviklingen på distansesiden av etterspørselsligningen fortsetter imidlertid å være delvis oppveid av den uheldige effekten fra kanselleringer av amerikansk frakt, skriver rederiet.FlåtevekstNår det gjelder tilbudssiden ble det lagt inn bestillinger på fem nye VLGCer - de første bestillingene siden mai 2016. Så langt i år har flåten vokst med 14 nye skip, og innen året er omme kommer det ytterligere seks skip inn i markedet.I både 2018 og 2019 ventes det leveringer på 10 skip. BW LPG har for tiden 52 skip i flåten derav 48 er VLGCer.