BW Offshore melder om et resultat etter skatt på 5,2 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot minus 15,1 millioner dollar i samme periode året før. Resultat per aksje ble 0,0 dollar, mot minus 0,2 dollar ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble 14,8 millioner dollar, sammenlignet med minus 6,0 millioner dollar i fjor. Driftsresultatet ble 33,4 millioner dollar, mot 4,7 millioner dollar året før. Driftsinntektene beløp seg til 163,4 millioner dollar, sammenlignet med 159,6 millioner dollar i 2. kvartal 2016.  Utfordrende markedBW Offshore hadde i kvartalet en ordrereserve på 6,3 milliarder dollar, hvor 53 prosent er på faste kontrakter og 47 prosent er opsjoner.BW Offshore gjentar i kvartalsrapporten at olje- og gassmarkedene fortsatt er utfordrende, og at selv om selskapet venter økt markedsaktivitet, ligger det likevel an til et lavt antall kontraktstildelinger på mellomlang sikt.Det opplyses at planlagt produksjonsstart på Dussafu-feltet i Gabon, som BW Offshore-datterselskapet BW Energy nå eier 91,67 prosent av, er i løpet av andre halvår 2018. Det opplyses også om at selskapet har tilbudt å overføre en eierandel på ti prosent i feltet til Gabon Oil Company, forutsatt enkelte betingelser.