- Da steg Norwegian 60 prosent kort tid etterpå

Forrige gang Norwegian-aksjen var så kraftig shortet som nå, steg aksjen kort tid etterpå med nesten 60 prosent.

Norwegian har lenge vært Norge og Nordens mest shortede aksje, men nå har det tatt helt av, skriver DN.Ifølge Sparebank 1 Markets ukentlige markedsrapport på shortede aksjer, er tett oppunder 28 prosent av selskapets aksjer shortet. En så kraftig shorting av Norwegians aksjer har vi ifølge avisen ikke sett siden 15. februar 2016 da andelen var på hele 29,7 prosent.Den aller høyeste shortandelen vi har sett i Norwegian var i slutten av 2014 på rundt 35 prosent.Det interessante er at forrige gang aksjen var så kraftig shortet som nå, steg aksjen kort tid etterpå med nesten 60 prosent, skriver DN. Den høye shortandelen gir altså et interessant kjøpssignal som det kan være mye penger å tjene på. Problemet er at shorterne i Norwegian kan få rett i at aksjen skal videre ned.Investorer som nå laster seg opp i Norwegian gjør det altså med en betydelig risiko, men også en betydelig mulighet til å tjene penger, skriver avisen.Ifølge shortregisteret til Finanstilsynet, er det 14,67 prosent av de utestående aksjene som er shortet. Tilsynets liste viser imidlertid kun de posisjonene som utgjør 0,5 prosent eller mer av selskapets utestående aksjer. Videre viser rapporten til Sparebank 1 Markets antall shortede aksjer som andel av aksjer i "fri flyt". Disse to faktorene gjør at meglerhuset opererer med et tall som er nesten dobbelt så høyt som det shortregisteret til Finanstilsynet viser. Her finner du Finanstilsynets shortregister