Resultat, Norge:
 • Solon Eiendom ASA
 • BWO Offshore ASA
 • PCI Biotech Holding ASA 
 • Scanship Holding ASA
 • Fjord 1 ASA
 • Next Biometrics Group ASA
 • Avance Gas Holding ASA
 • Sevan Marine ASA
 • Reach Subsea ASA
 • Solvang ASA
 • Veritas Petroleum Services B.B. 
 • Tafjord Kraft AS
 • Japan, Ledighet, juli
 • Norge, lønnsindeks foreløpig, 2.kv, kl. 08:00
 • Tyskland, Forbrukertillit, september, kl. 08:00
 • Frankrike, BNP foreløpig, 2.kv, kl. 08:45
 • USA S&P Core Logic, juni, kl. 15:00
 • USA Forbrukertillit, august, kl. 16:00
Makro: Annet:USA, API, ukentlige oljelagertall, kl. 22:30Kilder: TDN Finans, Oslo Børs