EAM Solar har sluppet tall

Foto: EAM Solar

EAM Solar melder om et resultat etter skatt på minus 29.000 euro i 2. kvartal 2017, mot 9,2 millioner euro i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,01 euro, mot minus 1,23 euro ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 15.000 euro, sammenlignet med minus 6,17 millioner euro i fjor.Ifølge kvartalstallene guides det et driftsresultat justert for juridiske kostnader på mellom 2,2 og 2,5 millioner for året, hvor de juridiske kostnadene anslås til crika 2,0 millioner.Driftsinntektene beløp seg til 1.37 millioner euro, sammenlignet med 1,89 millioner euro i 2. kvartal 2016.EBITDA beløp seg til 424.000 euro i kvartalet, mot 169.000 euro i samme periode året før.EAM solar skriver at i den siste perioden har selskapet inngått en finansieringsavtale med det internasjonale spesialistfondet Therium Litigation Funding, hvor man i den forbindelse har hentet 30 millioner kroner i forbindelse for å sikre juridiske handlinger.Det trekkes også frem at selskapet i mai fikk støtte fra retten i Milano til å konfiskere eiendeler tilhørende to av personene som var sentrale i det omstridte salget på opp til drøyt 33 millioner euro.Her er rapporten.