Eidesvik Offshore melder om et resultat etter skatt på 201,1 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot minus 27,0 millioner kroner i samme periode året før. Resultat per aksje ble 6,54 kroner, mot minus 0,74 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble 203,9 millioner kroner, sammenlignet med minus 24,9 millioner kroner i fjor.Vi merker oss at posten resultat fra felles kontrollert virksomhet var på 197,4 millioner kroner i år, mot bare 20,1 millioner kroner året før. Det er virksomheten Global Seismic Shipping AS som er innarbeidet i regnskapet.Driftsresultatet ble 243,4 millioner kroner, mot 35,4 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg til 215,8 millioner kroner, sammenlignet med 180,0 millioner kroner i 2. kvartal 2016.