Folketrygdfondet har fredag kjøpt 15.000 aksjer i Atea ASA.Etter transaksjonen eier Folketrygdfondet 10.662.494 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,01 prosent.