Foto: Scanpix

Folketrygdfondet med ny rekordnotering

Friskere vekst i verdensøkonomien og optimisme i finansmarkedene økte verdien på Statens pensjonsfond Norge til en ny rekordnotering på 220 milliarder kroner.

Stigende aksjemarkeder økte verdien på Statens pensjonsfond Norge til en ny rekordnotering på 220 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår 2017, skriver Folketrygdfondet i en melding tirsdag. - Vi ser at friskere vekst i verdensøkonomien, bedre inntjening i næringslivet og optimisme i finansmarkedene har løftet verdien av porteføljen, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva.Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 4,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2017, som tilsvarer 2,0 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen vi sammenlignes med. For første halvår samlet var avkastningen 3,7 prosent, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.Avkastningen for aksjeporteføljen var på 2,7 prosent i annet kvartal, 0,3 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen. For første halvår samlet var avkastningen 4,7 prosent, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen.Avkastningen til renteporteføljen var på 1,0 prosent i annet kvartal, som er 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. Avkastningen per 30.06.17 for renteporteføljen var 2,2 prosent, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.Folketrygdfondet har en lang tidshorisont for sine investeringer. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år er 6,5 prosent, som er 1,0 prosentpoeng høyere enn markedet


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også