() I artikkelserien «Gjeldsinnkreverne fra Helvete» har Kapital tatt for seg tre inkassoselskaper som har spydd ut fakturaer på løpende bånd, blant annet for feilparkering og nettporno. Til sammen har de tre inkassoselskapene omsatt for et hundretalls millioner kroner. Som Kapitals avsløringer har vist, er imidlertid mange av kravene grunnløse eller falske.Likevel har de tre inkassoselskapene fortsatt å purre på mottagerne og klaget dem inn for Forliksrådet. I løpet av få år har de tre inkassoselskapene ført over 50.000 saker for ulike forliksråd rundt om i landet.Statistikken viser samtidig at 77 prosent av disse sakene har endt i såkalt fraværsdommer. Det innebærer at gjeldsinnkreverne har fått medhold i sin sak, selv om de innklagde ikke har møtt opp. Totalt har cirka 40.000 personer fått dommer mot seg i Forliksrådet, som i praksis har medført at de har blitt skyldig mange tusen kroner hver, både til inkassoselskapet for omstridt beløp og forsinkelsesrenter, samt gebyrer for forliksrådsbehandlingen.  Flere av de som skal ha blitt innkalt til Forliksrådet og har fått fraværsdom, forteller at de aldri har fått noen innkalling, og veldig mange har ikke forstått konsekvensene av å ikke møte møte opp. Den «rettslige» behandlingstiden i Forliksrådet er ofte ikke lenger enn en kvarter, og «dommerne» som sitter der er valgt av kommunestyret og uten spesiell juridisk kompetanse.Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo har tidligere gått hardt ut mot ordningen fordi den får så store konsekvenser for de som uteblir eller taper. – Forliksrådene opptrer generelt som rene ekspedisjonskontorer for inkassobyråene. Dette er farlig for rettssikkerheten når man ser hvor lite reell behandling sakene får og hvor mange saker som ender i fraværsdom uten noen behandling, sier Andenæs til Kapital.Andenæs reagerer også på at Namsmannen blir brukt til å inndrive krav som har vært oppe i Forliksrådet. Forliksrådet er praktisk av mange grunner, men en dom i Forliksrådet får svært kraftige konsekvenser. I praksis får et inkassobyrå Namsmannen til å opptre som en torpedo for seg, derson de vinner en sak i Forliksrådet og den ikke utfordres i retten.Kapital-redaktør Vibeke Holth går i VG Helg kraftig til angrep på ordningen. – Inkassoselskaper ødelegger liv, sier hun til avisen. – Tenk deg en domstol som hvitvasker penger for kriminelle, hvor dommerne mangler juridisk kompetanse og etterlater seg utallige uskyldige ofre. Slik er det i Norge, skriver hun i VG-kronikken.Her kan du lese Kapitals artikler om Gjeldsinnkreverne fra helvete: