John Fredriksens Hemen Holding Limited har i dag kjøpt konvertible obligasjoner pålydende 20 millioner dollar i obligasjonslånet «14/19 3.07% USD 200m Convertible Bond». Han betalte 94,55 cent/1 dollar. Han har rett til å konvertere dette til 226.886 aksjer i Golden Ocean til utøvelseskurs 88,15 dollar per aksje.Etter dette sitter Hemen på 113,6 millioner dollar i obligasjonslånet, som kan konverteres til 1.288.712 Golden Ocean-aksjer, noe som tilsvarer 1,0 prosent av aksjene i selskapet, samt 49.787.224 aksjer (37,6 prosent) og TRS-avtaler med en underliggende eksponering på 39.129 aksjer.Korreksjon: Vi kom dessverre i skade for å skrive at Fredriksen har konvertert obligasjonene til aksjer. Det stemmer ikke. Han har rett til å konvertere dem.