Tor Olav Trøim. Foto: Finansavisen

Golar LNG Partners nær dobling

Sterkt 2. kvartal fra Golar LNG Partners.

Golar LNG Partners melder om et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 53,8 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot 27,9 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 62,3 millioner dollar, sammenlignet med 37,3 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 87,4 millioner dollar, opp fra 66,9 millioner dollar i samme periode i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 135,9 millioner dollar, sammenlignet med 111,8 millioner dollar i 2. kvartal 2016.- Styret er fornøyd med mye av utviklingen i partnerskapets forretning og finansielle posisjon dette året, heter det i rapporten.Solid drift, positiv utvikling i shippingmarkedet, refinansieringen av selskapets obligasjonslån med forfall i 2017, innhenting av ytterligere egenkapital og en betydelig økning i ordrereserven gjennom Hilli Episeyo-transaksjonen, er alle faktorer som styret mener har styrket Golar Partners' evne til å fortsette å levere bra til enhetseierne. Tor Olav Trøim er styreleder i selskapet. Hele rapporten her. Kvartalsregnskapet for gassrederiet Golar LNG viste inntekter på 28,4 millioner dollar, mens driftskostnadene var nesten det dobbelte. Det ga et negativt driftsresultat på 23,97 millioner dollar og et underskudd før skatt på 64,8 millioner dollar. For første halvår var resultatet før skatt på minus 109,9 millioner dollar.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også