Hagen: - Jeg sutrer ikke

Stein Erik Hagen sier han ikke ønsker lavere skatt.

- Jeg sutrer ikke: Jeg mener dagens skattenivå er til å leve med og jeg mener det er viktig at alle må betale skatt for å utvikle den norske velferdsmodellen. Men jeg vil ha en rettferdig skatt, og det har vi ikke i Norge i dag, fordi utlendinger slipper å betale formuesskatt. Det er dypt urettferdig, og vil over tid bidra til at flere norske bedrifter vil komme på utenlandske hender, sier Stein Erik Hagen til VG.Han viser ifølge avisen til at det norske eierskapet er under press.- Ved Oslo Børs nå er er 36,7 prosent eid av utlendinger, mens andelen norsk privat eierskap er 20,5 prosent. Jeg mener det private norske eierskapet er truet og formuesskatten på arbeidende kapital er en av de viktigste årsakene: Det er både konkurransevridende og urett at utenlanske eiere slipper en skatt som norske eiere og bedrifter må betale. Det er mitt hovedanliggende. Det er bedre at beskatningen vris over på andre skatter, sier Hagen til VG.Han mener blant annet det vil være bedre med økt selskapsskatt for å få fjernet skatten på arbeidende kapital.