Byggevarekjeden Byggma melder om et resultat etter skatt på 8,1 millioner kroner for 2. kvartal 2017. I samme periode i fjor ble resultatet 16,7 millioner kroner.Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 2. kvartal på 10,5 millioner kroner, mot 22,1 millioner kroner i samme periode i 2016.Salgsinntektene beløp seg til 393,1 millioner kroner, mot 388,6 millioner ved samme korsvei i fjor.Byggmas EBITDA for 2. kvartal var på 27,1 millioner kroner, ned fra 38,9 millioner samme kvartal året før.Stor usikkerhet- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske situasjonen i Europa og i Norge og Norden forøvrig, skriver styret i kvartalsrapporten. Det ventes at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og ROTmarkedet i resten av 2017, vil være på dagens nivå. Videre skriver styret i rapporten at innovasjon og teknologiutvikling er en viktig del av konsernets vekststrategi, og at det er gjennomført flere tunge investeringer som skal effektivisere arbeidsprosessene i selskapet.Ytterligere investeringer er også vedtatt, opplyses det. - I hovedtrekk vil Byggma allokere sine investeringer mot digitalisering og automasjon i produksjonsprosessene.77,9 prosent av aksjene i Byggma kontrolleres av konsernsjef Geir Drangsland og hans nærstående. Byggmakonsernet vil også øke fokuset på sine egne merkevarer fremover, fremgår det av rapporten.