S.D. Standard Drilling melder om et resultat før og etter skatt på minus 0,7 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot minus 0,1 millioner dollar i samme periode året før. Resultat per aksje ble i likhet med i 2016 minus 0,00 dollar.Driftsresultatet ble minus 0,7 millioner dollar, mot minus 0,1 millioner dollar året før. Totale inntekter beløp seg til minus 0,5 millioner dollar. I 2. kvartal 2016 var selskapets inntekter 11.000 dollar.Her erog