Hunter Group melder om et resultat etter skatt på minus 65.67 millioner kroner i 1. halvår 2017, mot minus 3.29 millioner kroner i samme periode året før. kroner.Resultat per aksje ble minus 0,07 kroner, mot minus 0,18 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble minus 83,47 millioner kroner, sammenlignet med minus 3,29 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 84,84,66 millioner kroner, mot minus 3,04 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg til 23,04 millioner kroner, sammenlignet med 42.000 kroner i 1. halvår 2016. Inntektene kommer som følge av oppkjøpet av Dwellop. Selskapet skriver at resultatet ble negativt påvirket av lave inntekter og engangskostnader på seks millioner i forbindelse med restrukturering av selskapet og oppkjøpet av Dwellop. Selskapet opplyser også om nedskrivninger på 69 millioner kroner.