Insr Insurance Group, tidligere kjent som Vardia, har engasjert ABG Sundal Collier for å gjennomføre en rettet emisjon. Planen er å hente inn rundt 400 millioner kroner i bruttoproveny. Emisjonskursen er 7,0 kroner pr aksje.Pengene skal brukes til kjøpet av Nemi Forsikring AS, samt til å styrke selskapets kapitalposisjon.Tirsdag endte INSR-aksjen på 7,45 kroner. Rabatten i emisjonen blir dermed på rundt seks prosent.