Charlotte Holding, eid av konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group, har onsdag solgt 600.000 aksjer i NRC Group, fremgår det av en børsmelding.Salget ble gjort til en annen innsider og andre nøkkelansatte i selskapet, til en kurs på 52,50 kroner per aksje. Horpestad casher med det inn 31,5 millioner kroner.Brorparten av aksjene ble kjøpt av LGA Holding, som eies av direktør for NRC Norge, Lars Gunnar Andersen. Andersen kjøpte 500.000 aksjer til en kurs på 52,50 kroner per aksje - totalt 26,25 millioner kroner.Finansdirektør Dag Fladby i NRC har kjøpt 10.000 aksjer til kurs samme kurs, opplyses det.Etter transaksjonen eier Horpestad 1.328.008 aksjer i NRC Group, tilsvarende 3,17 prosent av utstedt aksjekapital. I tillegg holder Charlotte Holding en forwardkontrakt for kjøp av 500.000 aksjer