Multiconsult melder om et resultat etter skatt på 10,97 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot 63,14 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,42 kroner, mot 2,41 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 14,37 millioner kroner, sammenlignet med 82,79 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet (EBIT) ble 15,76 millioner kroner, mot 81,09 millioner kroner året før.Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet ble 27,28 millioner kroner, ned fra 91,97 millioner kroner i samme periode i fjor.Netto driftsinntekter beløp seg til 738,90 millioner kroner, sammenlignet med 710,90 millioner kroner i 2. kvartal 2016.Inntektsøkningen skyldes netto rekruttering og oppkjøp, opplyses det i rapporten. - Jeg er glad for å se den sterke veksten i driftsinntekter første halvdel i 2017. Oppkjøpet av Hjellnes Consult og Johs Holt går videre i henhold til planen og baner vei for en bedre markedsposisjon og forretningsvirksomhet, i tråd med 3 -2-1 GO strategien, sier administrerende direktør i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen i en kommentar. - Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt, heter det videre i rapporten.