Boa Offshore kan melde om et resultat etter skatt på minus 83,71 millioner kroner i 2. kvartal, mot minus 315,25 millioner kroner i 2. kvartal 2016.Driftsresultatet endte på minus 50,62 millioner kroner, etter en solid forbedring fra samme tid i fjor da fasiten viste et driftsresultat på minus 257,08 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 113,84 millioner kroner, ned fra 226,31 millioner kroner i samme periode i 2016.Rederiet fullførte sin finansielle restrukturering i juli, noe som blant annet inkluderte forlengelse av forfallsdatoen til selskapets utestående obligasjonslån.Selv med restruktureringen i boks, må selskapet fortsette å jobbe hardt i det som er utfordrende tider.  
- Utsiktene for Boa Offshore fortsetter å være et blandet bilde, skriver selskapet i det som er en ordrett gjentakelse fra forrige kvartalsrapport.  
Dersom oljeprisene holder seg på det nåværende nivået rett rundt 50 dollar fatet, ventes det økt aktivitet fra 2018.For visse offshore-segmenter må imidlertid etterspørselen forbedre seg kraftig for å ta igjen noe av det nåværende tilbudsoverskuddet av skip, mener rederiet. Offshorerederiet trekker frem at markedet for ankerhåndsteringsfartøy i Nordsjøen har tatt seg opp denne sommeren, med bedre rater enn det som har vært tilfelle de to siste årene som følge av et relativt stbailt antall fartøy i opplag, samt økt riggflyttingsaktivitet.Boa Offshore tar ikke av av den grunn.- Dette er mest sannsynlig mer et sesongmessig oppsving enn et forbedret skifte i markedsbalansen, heter det i rapporten.