Navamedic med avtale

Navamedic. Foto: Selskapets hjemmesider.

Navamedic har signert kontrakt med bene-Arnzemittel.

Navamedic har inngått en langtids distribusjonsavtale med bene-Arnzemittel, går det frem av en melding mandag.Avtalen gjelder distribuering og kommersialisering av Elmiron i Norden.