Norske Skog utsetter refinansieringsløsning

Produksjon av papir ved Norske Skog - Foto: Scanpix

Papirprodusenten Norske Skogs endringer i styret gjør at selskapet igjen har utsatt presentasjonen av et forslag til refinansiering.

Årsaken til den nyeste utsettelsen er at det gamle styret vil gi det nye styret tid til å sette seg inn i saken, skriver selskapet i en børsmelding . Nominasjonskomiteen i selskapet la onsdag ettermiddag fram sitt forslag til nytt styre, som skal velges under en ekstraordinær generalforsamling torsdag. Her innstilles Sveaas (61) som ny styreleder.Nominasjonskomiteen foreslår videre gjenvalg av Eilif Due som styremedlem, samt tre nye: Ragnhild Marta Wiborg, Jon-Aksel Torgersen og Annette Beate Waknitz Malm Justad.– Naturlig– Styret og ledelsen i Norske Skog har jobbet intenst med å forberede et revidert refinansieringsforslag med støtte fra de pantsikrede obligasjonslångiverne og eierne av kredittfasiliteten. Selv om både selskapet og disse långiverne fortsatt er forpliktet til videre fremdrift, ser vi det som naturlig at det nye styret gis anledning til å gjennomgå refinansieringstransaksjonen før offentliggjøring, med den ekstraordinære generalforsamlingen bare en dag unna, sier konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog i børsmeldingen, som er gjengitt av Dagens Næringsliv.Det gjeldstyngede selskapet har flere ganger utsatt fristene for å komme til enighet i det som fremstår som svært krevende forhandlinger med kreditorene. Sist fredag ble fristen for et revidert forslag til en finansiell redningsplan utsatt nok en gang – til onsdag. Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag ville bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.KvartalsresultatGjeldsforhandlingene mellom aksjonærer og kreditorer i Norske Skog handler til sjuende og sist om eierstrukturen. De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.Kvartalsresultatet viser at Norske Skog hadde en omsetning på 2,85 milliarder kroner, mot 2,89 milliarder i samme kvartal i fjor. Driftsresultat etter skatt var på 546 millioner kroner.I løpet av kvartalet økte den rentebærende gjelden i selskapet med 200 millioner kroner, til 6,6 milliarder kroner.(©NTB)


Les også