Norwegian Property ASA har ifølge en melding tildelt Nordea og SEB et mandat til å undersøke muligheten for å hente finansiering via det norske obligasjonsmarkedet.Avhengig av markedsforholdene vil et senior sikret obligasjonslån med løpetid på fire til syv år følge.