PCI Biotec oppdaterer markedet

Administrerende direktør Per Walday i PCI Biotech Holding ASA. Foto: Finansavisen

Første pasient har fått dosering i studie.

Første pasient har ifølge en melding fått dosering i PCI Biotecs fimaChem fase 1-utvidelsesstudie.Utvidelsesstudien er ment å undersøke sikkerhet og toleranse for gjentagende behandling. Studien vil inneholde minimum seks vurderbare pasienter.