Det amerikanske gassrederiet Dorian LPG rapporterte mandag om et resultat etter skatt på minus 6,7 millioner dollar i regnskapsmessig 1. kvartal 2018.I samme periode i fjor endte resultatet på minus 1,3 millioner dollar.Ratene har falt mye som følge av at flåten har økt med rundt 50 prosent siden 2014.Konsernsjef John Hadjipateras uttalte at han mener at de fundamentale faktorene utvikler seg positivt med økt handel som gradvis absorberer den 50 prosents økningen i flåten.Torsdag kommer det imidlertid frem at det nederlandske råvareselskapet Vitol vil bidra til å øke flåten ytterligere.Vitol har bestilt to nye LPG-skip av den største typen - Very Large Gas Carrier - hos Hyundai Heavy Industries, ifølge bransjeavisen Tradewinds. Bestillingen inkluderer opsjon på ytterligere seks skip, og signaliserer tro på markedet fremover. Verftet planlegger å starte leveringene i første halvdel 2019.  Ifølge Pulsenews, vil bestillingen - dersom opsjonene blir utøvd - gi rundt 600 millioner dollar i kassen til Hyundai Heavy.Det betyr at skipene koster rundt 75 millioner dollar pr skip. Vitol opererer fra før en flåte på 17 LPG-skip, samt seks stykker inkludert en VLGC, på time charter. Totalt opererer Vitol 250 skip innen forskjellige segmenter. De Oslo-noterte LPG-rederiene BW LPG og Avance Gas faller begge mellom 4 og 5 prosent på Oslo Børs i 12-tiden torsdag.