Scanship Holding melder om et resultat etter skatt på 5,8 millioner kroner i 1. halvår 2017, mot 0 millioner kroner i samme periode året før.Det er det beste halvårsresultatet siden selskapet ble notert i 2014.Resultatet før skatt ble 8,2 millioner kroner, sammenlignet med 0,3 millioner kroner i tilsvarende periode 2016.Driftsresultatet ble 9,2 millioner kroner, mot minus 0,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 117,2 millioner kroner, sammenlignet med 84,8 millioner kroner i 1. halvår 2016.Ordreboken til selskapet var på 360 millioner kroner ved utgangen av 1. halvår, noe som er rekordhøyt og 110 millioner kroner høyere enn ved årsskiftet. Selskapet skriver i presentasjonen at de er i ferd med å utvikle en "game changing" teknologi for avfallshåndtering som representerer fremtidige vekstmuligheter i flere markeder, ikke bare innen cruise-industrien som er Scanships' største marked. Videre ser selskapet vekstmuligheter innen akvakultur.