SEB frykter økt motpartsrisiko for American Shipping Company

Når det gjelder obligasjonene til Røkke-rederiet er hovedrisikoen motpartsrisiko, mener meglerhus.

Røkke-dominerte American Shipping Company er et skipseiende selskap med en flåte på ti produkttankere som er på langsiktige bareboat charterkontrakter med Overseas Shipholding Group (OSG) i det amerikanske Jones Act-markedet. Rederiet har et utestående obligasjonslån på 220 millioner dollar som ble utstedt i februar i år. Det femårige usikrede lånet har en kupongrente på 9,25 prosent. Økt motpartsrisikoNå frykter SEB en økende motpartsrisiko fra OSG - American Shipping Companys eneste kunde.Denne risikoen vil øke dersom svakheten i Jones Act-markedet vedvarer, mener meglerhuset, ifølge en oppdatering gjengitt av TDN Finans onsdag.«Etter vårt syn er hovedkredittrisikoen for AMSC-obligasjoner motpartsrisiko, ettersom AMSC bare har en kunde, som er OSG. Derfor kan alle endringer i OSG sin kredittkvalitet endre underliggende kredittrisiko for AMSC», heter det i oppdateringen.Dersom markedet fortsetter å være svakt i andre halvår 2017, frykter SEB at det medfører økt belåningsgrad for OSG som dermed risikerer at kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderer ratingen til CCC+. SEB fungerte som tilrettelegger i obligasjonsutstedelsen til American Shipping Company sammen med en liten hær av andre meglerhus.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker