Seks av ni anbefaler «kjøp» før kvartalstall fra DNO

Analytikerne venter et åtte ganger bedre resultat fra oljeselskapet.

Torsdag 24. august legger oljeselskapet DNO frem tall for 2. kvartal. I den forbindelse har SME Direkt hentet inn analytiker-estimater på vegne av TDN Finans.Estimatene viser stor tro på solide resultater fra selskapet sammenlignet med fjoråret.Omsetningen ventes å ha økt med 34 prosent til 82 millioner dollar sammenlignet med 2. kvartal 2016.Videre ventes mer enn en dobling av driftsresultatet til 58 millioner dollar. Når det gjelder nettoresultatet ventes det å nesten ha tatt åttegangeren, fra 4 millioner dollar i 2. kvartal 2016 til 31 millioner dollar i årets 2. kvartal.Anbefaler «kjøp» Av de ni analytikerne som deltok i undersøkelsen, har seks en kjøpsanbefaling, to har en hold-anbefaling, mens kun én har en salgsanbefaling.Kursmålene varierer mellom 8 og 12 kroner, mens snittet er 10,3 kroner. I skrivende stund omsettes DNO-aksjen for 8,70 kroner. En som også er meget positiv til DNO-aksjen er forvalter Martin Mølsæter i First Fondene.– Selskapet har cirka 2 kroner i fri kontantstrøm pr. aksje med dagens oljepris, mens aksjekursen står i 8,80 kroner. I tillegg er selskapet i ferd med å utvikle et nytt oljefunn i nærheten av sitt hovedfelt som jeg tror er undervurdert blant investorer, sa han i et intervju med Finansavisen fredag.Mølseter fortalte videre til Finansavisen at det er betydelig økt interesse blant olje- og gasselskaper for denne regionen.– En annen betydelig oppside som ikke er priset inn i aksjen er fordringen DNO har mot de kurdiske myndighetene på over 8 kroner pr. aksje, sa han til avisen, og la til:– Jeg tror at kurderne vil honorere kravet hovedsakelig i form av oppgjør i andeler i oljefelt, en løsning som trolig vil bli godt mottatt i aksjemarkedet.Analytikerne i DNB Markets skriver følgende i en oppdatering om hva de forventer blir fokus på i rapporten. «Her vil både resultatene, utsiktene for at kurdiske myndigheter i tillegg til å betale løpende forpliktelser også betaler ned på tidligere etablerte fordringer og utviklingsplanene for Peshkabir-feltet være i fokus», skriver DNB-analytikerne.DNO-aksjen har hatt en beskjeden utvikling så langt i år. Mens Oslo Børs er opp 6,71 prosent, er DNO opp 2,65 prosent siden årsskiftet.


Les også