- Skyhøy risiko i RenoNorden

Tom Hauglund spår mer hodepine for aksjonærene.

RenoNorden la i dag frem sin rapport for 2. kvartal .EBITDA (driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer) kom inn på 23,7 millioner kroner, ned fra 64,2 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA-marginen falt fra 12,9 til 4,7 prosent.Inntektene steg fra 498,5 til 502,3 millioner kroner.Lånebetingelser bruttOrdreboken bedret seg med 1,5 milliarder til 8,9 milliarder kroner i løpet av kvartalet, takket være en stor Stockholm-kontrakt. Bortsett fra ordreboken synes investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet at RenoNorden-rapporten er alt annet enn lystig lesning.- Selskapet måtte reklassifisere mye av gjelden, ettersom de er i brudd på lånebetingelser. Dermed blir langsiktig gjeld flyttet til kortsiktig gjeld. Men det som lyser rødt over hele linjen er den grusomme kontantstrømmen, grunnet oppstartskostnader rundt nye kontrakter, skriver han i en kommentar.RenoNordens lån skal ikke overstige fem ganger EBITDA, men er ifølge Nordnet-økonomen nå oppe i syv-gangeren.Blodrød kontantstrømSamtidig renner pengene ut av selskapet.- Kontantstrømmen var negativ med hele 144 millioner, og senker kontantbeholdningen fra 490 til 346 millioner kroner. De kjøpte søppelbiler og utstyr for 73 millioner, hadde 33 millioner i leasingkostnader og 11,5 millioner kroner i rentekostnader. Man trenger ikke mye matte for å se at dette er ikke bærekraftig. Her går det galt, og det fort om de fortsetter sånn, fortsetter Hauglund.Han påpeker videre at selskapets Danmark-problemer fortsetter.- De har ennå ikke klart å lande lønnsbetingelsene på to kontrakter, og dette gir dem operasjonelle utfordringer. Her er det fare for ytterligere kostnadsøkninger i fremtiden. I Norge har RenoNorden klart å kansellere to kontrakter, én i Kragerø og én på Romsdalhalvøya, konstaterer investeringsøkonomen.Fare for nye nedskrivningerRenoNorden innrømmer selv det svake kvartalet, og at risikoen i selskapet øker.- Endringen i kontraktsporteføljen fra høy- til lavmarginkontrakter, spesielt i Norge og Danmark, øker både finansiell, markedsmessig og operasjonell risiko. Bruddet på lånebetingelsene i slutten av 2. kvartal representerer en risiko for fremtidig finansiering av konsernet og den videre driften, går det frem av rapporten.- De ikke-materielle eiendelene, utsatte skattefordeler og goodwill, vil bli nøye overvåket og testet for nedskrivninger i kvartalene som kommer. Utviklingen i markedene RenoNorden opererer i, og selskapets konkurransedyktighet, representerer også en risiko, heter det videre.Jakter på investorerRenoNorden sliter med kontraktsutdelingen i Norge.- Dette må løses, og selskapet vurderer ulike tiltak i denne forbindelse, skriver styret.Ifølge rapporten har selskapet nå hyret inn Carnegie som finansiell rådgiver i «en bred prosess» frem mot et salg av hele eller deler av selskapet.- Det finnes ingen sikkerhet for at salgsprosessen vil resultere i en transaksjon. Prosessen ventes å bli konkludert innen utgangen av 4. kvartal 2017.- Selskapet jobber tett med sine banker for å finne en bærekraftig løsning på den utfordrende finansielle situasjonen, heter det i rapporten.- Fortsatt mye hodepineRegnskapsmessig har RenoNorden bokførte verdier på 377 millioner kroner. - Dette er mye takket være de 350 millionene som ble hentet inn i en emisjon tidligere i år. Selskapet innrømmer at det har potensielle fremtidige nedskrivninger, og langt større finansielle og operasjonelle problemer enn hva det anser som en normalsituasjon. Jeg tipper de har negativ egenkapital innen året er omme, grunnet nedskrivninger av goodwill og en kontantbeholdning som går nedover, skriver investeringsøkonom Hauglund i Nordnet.I hans øyne er risikoen i RenoNorden skyhøy.- Jeg vil som jeg har gjort siden mars holdt meg langt unna. Her er det fortsatt mye nedside og hodepine for aksjonærene, avrunder han.RenoNorden stiger 2,2 prosent til 5,53 kroner i onsdagens handel på Oslo Børs.


Les også