Småaksjonærer kan koste Oslo kommune dyrt

Thore Johnsen. Foto: Bjørn Erik Larsen / SCANPIX.

Styret i Hafslund har anbefalet småaksjonærene å takke nei til budet fra Oslo kommune og Fortum. Professor Thore Johnsen ved NHH mener kommunen har utvist dumskap.

I april kom Oslo kommune og Fortum frem til en avtale der de deler Hafslund mellom seg.20. juni anbefalte imidlertid s tyret i Hafslund småaksjonærene å takke nei til budet fra Oslo kommune og Fortum.Budet fra kommunen var/er på 96,75 kroner per aksje, mens Sparebank 1 Markets konkluderte med at verdi per aksje ligger på 139 kroner etter dagens verdi, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede fremtidige kontantstrømmer. Styret ønsket samtidig at retten skulle fastsette prisen.Oslo kommune og Fortum eier allerede 91,29 prosent av stemmene og 87,83 prosent aksjene i selskapet, og kan tvangsinnløse de gjenværende aksjene, men da til en kurs fastsatt av retten.Blir kursen satt et sted mellom 139 og 168 kroner vil det gjøre kjøpet langt dyrere enn først meddelt, og den prisen vil det indirekte være innbyggerne i Oslo kommune som må betale.Professor Thore Johnsen mener Oslo kommune har opptrådt uforsvarlig og at kommunen kan få milliardregning dersom småaksjonærene vinner frem i retten, skriver DN.– Jeg vil bruke ordet dumskap, for nå tar kommunen en rettslig risiko. Hadde de gitt et bedre bud, er det ikke sikkert det hadde gått til skjønn. Nå risikerer de at det endelig skjønnet vil ligge betydelig høyere, sier Johnsen til avisen.Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Geir Lippestad, mener imidlertid at kommunen har gjort en god handel dersom det viser seg at retten kommer frem til en høyere pris, siden kommunen allerede har fått 91,29 prosent av selskapet for 96,75 kroner.