Solon Eiendom melder om et resultat etter skatt på 6,1 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot 18,8 millioner kroner i samme periode året før. Årsaken til resultatnedgangen skyldes ifølge selskapet en nedgang i antall leverte enheter, som falt til 6 fra 38 i enheter i samme fjorårsperiode. Resultat per aksje ble minus 2,54 kroner, mot 0,54 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble 5,6 millioner kroner, sammenlignet med 24,7 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 9,2 millioner kroner, mot 33,0 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg i henhold til IFRS til 78,0 millioner kroner, sammenlignet med 253,7 millioner kroner i 2. kvartal 2016. Segmentrapporteringen viser en omsetning på 357,2 millioner kroner, mot 190,5 ved samme periode i fjor.Sterkt boligsalgSolon solgte 68 boliger i kvartalet, mot 58 i samme kvartal i fjor. I kvartalsrapporten opplyses det om at selskapet har solgt 99 prosent av forventede ferdigstillinger i 2017. Solon skriver at boligsalget var sterkt i første halvår 2017 for prosjektene som Solon leverer. Fremover venter boligutvikleren at markedet for nye boliger vil være mer differensiert enn tidligere, med fortsatt støtte til etterspørselen for prosjekter av typen Solon leverer, karakterisert av «høy kvalitet og unik arkitektur».«Transaksjonsstrømmen innen nye eiendommer opprettholder momentet, og selskapet fortsetter å se attraktive muligheter for å kjøpe nye eiendommer. Som et resultat av den nåværende markedsdynamikken, er vi selektive i investeringene våre og fastholder en opportunistisk innstilling», skriver selskapet.