Kystverket har tildelt SolstadFarstad ASA (SOFF) kontrakt for AHTS-en Far Sabre. Kontrakten skal påbegynnes 1. januar 2018 og har en varighet på ett år. I tillegg har Kystverket anledning til å forlenge kontrakten med ytterligere ett år.Fartøyet vil inngå i Statens Slepeberedskap og vil være stasjonert i Nord-Norge.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene.