Stolt-Nielsen vurderer å utstede nytt obligasjonslån

Foto: Stolt-Nielsen.

Utstedelsen avhenger av markedsforholdene.

Stolt-Nielsen har gitt mandat til en liten hær av meglerhus for å arrangere investormøter for å undersøke muligheten for utstedelse av et 5-årig obligasjonslån. Avhengig av markedsforholdene vil selskapet ustede et 5-årig usikret obligasjonslån, denominert enten i kroner eller dollar.Hensikten vil være å refinansiere det eksisterende obligasjonslånet SIN03.Meglerhusene som er hyret inn er Danske Bank, DNB Markets, Nordea og Swedbank.


Les også