«Det er avtakende nervøsitet i aksjemarkedet, og selv om den mest kjente volatilitetsindeksen, VIX-indeksen, ikke er nede på sommerens historisk lave bunnivå, så er det ikke langt unna», skriver Leif-Rune Husebye Rein, sjefstrateg i Nordea Markets i fersk oppdatering.Han mener perioden med de nesten forbløffende rolige aksjemarkedene ikke er over ettersom økonomiske data fortsetter å komme inn på gode nivå, og signaliserer robust økonomisk vekst, samtidig som selskapene fortsetter å levere solid inntjeningsvekst verden over.«Det som stort sett har skapt nervøsitet i aksjemarkedet den siste tiden er nytt fra den politiske fronten, eller rettere sagt fra Trump. Til tross for at uroen rundt Nord-Korea har avtatt noe, så fortsetter Trump med sine harde utspill», påpeker Husebye Rein.Han viser til at det sist uke var trussel om å sørge for nedstenging av offentlig sektor i USA dersom kongressen ikke setter av penger til å bygge den etterhvert så berømte muren mot Mexico.«Anledningen for Trump denne gangen, er den nødvendige hevingen av det selvpålagte gjeldstaket i USA. Sist vi fikk nedstenging av offentlig sektor i USA, i 2013, så skapte det ikke stor bevegelse i markedene. Da det samme skjedde i 2011 fikk vi derimot et særdeles kraftig fall i amerikanske aksjer», skriver sjefstrategen.Han peker på at fallet den gang imidlertid skyldtes mer enn bare nedstenging av offentlig sektor, blant annet svake økonomiske data.«I og med at den økonomiske situasjonen i dag er svært solid i USA, vil det nok neppe skape store bevegelser om Trump gjør alvor av truslene sine, men helt skadefri blir vi nok ikke, skriver Husebye Rein i rapporten.