Posten Norge fikk et resultat etter skatt i 1. halvår 2017 på 187 millioner kroner, mot 216 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat før skatt ble 242 millioner kroner, sammenlignet med 290 millioner kroner i 1. halvår 2016.Driftsresultatet for 1. halvår 2017 ble 257 millioner kroner, ned fra 283 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Samtidig ble driftsinntektene i perioden 12,1 milliarder kroner, mot 12,4 milliarder kroner i 1. halvår 2016.- Konsernet jobber målbevisst med å styrke lønnsomheten, både gjennom operasjonelle tiltak og organisatoriske justeringer. Denne våren har vi gjort viktige veivalg og etablerer en ny tjenesteorganisering som skal sikre et tydelig kundefokus. I tillegg reduserer vi kostnader både i drift og administrative funksjoner. Vi ser at tiltakene vi gjennomfører begynner å gi resultater, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en kommentar til kvartalstallene.I 2. kvartal isolert hadde konsernet en resultatnedgang, som henger sammen med færre virkedager, da påsken i 2017 var i april måned.Posten Norge viser også til at adressert brevvolum falt med med 10,4 prosent i Norge i 1. halvår 2017. Kundegruppen bank og finans hadde en nedgang på 28 prosent, og det offentlige en nedgang på 29 prosent.