I årevis har det stormet rundt Glenn Nøstdahl og flere av kraftselskapene der han har vært inne på eiersiden, skriver DN. Strømgründeren har nå ifølge avisen kastet seg på en langt mer spektakulær investering. Et betjent luftfartøy med planlagt toppfart på 120 kilometer i timen og pris på 20.000 dollar.Nøstdahls konsern har ifølge regnskapet sprøytet inn nærmere 20 millioner kroner i det australske selskapet Entecho Pty Ltd som står bak oppfinnelsen. Dette skal ifølge Nøstdahl ha skjedd i løpet av en fireårsperiode fra 2011 til 2015, skriver DN. Selskapet har utviklet et personlig, flyvende kjøretøy.Så langt har prosjektet vært en stor skuffelse. I dag er nemlig aksjene bokført til knappe to millioner kroner, det vil si et tap på 18 millioner, i regnskapet som er revidert av KPMG, skriver avisen.- Nedskrivingen er gjort fra forsiktighetsvurderinger. Vi lever i troen og teknologien er unik, fastholder han, ifølge DN.