I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Atea og Bakkafrost mens Arcus får en salgsanbefaling.- Atea ASA ligger i en langsiktig, stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjer i stigende trender på Oslo Børs steg i perioden 1996 til 2015 i snitt 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt. Kursen reagerer opp fra støtten ved 94 kroner på økende volum. Dette indikerer økende optimimsme blant investorene. Neste motstandsnivå ligger ved 114 kroner. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at CFO Robert Giori solgte aksjer i mai. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Bakkafrost har brutt opp gjennom det langsiktige motstandsnivået ved 345 kroner. Selgerne som tidligere lå på dette nivået, har forsvunnet, og optimistiske kjøpere må gå opp i kurs for å få aksjer. Videre oppgang signaliseres. RSI er overkjøpt og gir et positivt momentum som styrker aksjen. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det ved reaksjoner tilbake, ligger støtte ved 345 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Arcus ASA ble børsnotert i desember, men viser ingen klar trend. Siden kurstoppen nær 50 kroner i sommer, har aksjen vist en svak utvikling. Kursen har nå brutt støtten ved 44 kroner og utløst et salgssignal. Det er overskudd av selgere som presser kursen ned. Oversolgt RSI svekker aksjen ytterligere. Aksjen er positiv på innsidehandler, men dette endrer ikke salgsanbefalingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.