I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank og Golden Ocean mens Nordic Nanovector får en salgsanbefaling.- SpareBank 1 SR-Bank ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre positiv utvikling innenfor denne indikeres. Dette viser at investorer stadig har gått opp i kurs for å sikre seg aksjer og indikerer at banken opplever en god økonomisk utvikling. Det ligger ingen signifikant motstand over dagens kursnivå, mens ved reaksjoner tilbake ligger det støtte på kort sikt ved 80 kroner og i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. Et høyt og positivt momentum styrker aksjen på kort sikt. Innsidevurderingen er positiv etter at flere nøkkelpersoner har meldt om handler så langt i år. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Golden Ocean har vist en sterk utvikling siden starten av juni. På mellomlang sikt ligger aksjen i en stigende trendkanal og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Det ligger noe motstand ved tidligere kurstopp rundt 77 kroner, og eventuelle brudd opp gjennom dette nivået anses som et kjøpssignal. Ved reaksjoner tilbake ligger det støtte rundt 64 kroner på kort sikt og i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. Positiv volumbalanse og et høyt momentum indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Dette styrker aksjen på kort sikt. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Nordic Nanovector ligger i en fallende trendkanal, noe som indikerer en økende usikkerhet blant investorene. Kursen har de siste ukene reagert ned etter å ha testet motstanden ved 87 kroner. Dette indikerer at mange anser aksjen som fundamentalt dyr rundt denne prisen og selgerne er i flertall, noe som forhindrer en videre oppgang. Negativ volumbalanse bekrefter trendbildet og viser at mange selger på dager med kursnedgang, mens investorer er passive på dager med kursoppgang i påvente av nye positive signaler. Innsidevurderingen er svakt positiv, men dette endrer ikke totalvurderingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.