Onsdag morgen ble det kjent at Frontline fikk et resultat etter skatt på minus 19,2 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot 14,5 millioner dollar i samme periode året før. Totale driftsinntekter beløp seg til 150,1 millioner dollar, sammenlignet med 191,8 millioner dollar i 2. kvartal 2017. Forventningen var 140 millioner dollar.Det annonseres at det ikke bli noe kvartalsutbytte. Det var ventet et utbytte på 0,01 dollar.Frontline har ikke gjort noen store oppkjøp av selskaper eller skip i første halvår 2017, men venter, ifølge TDN Finans, at «attraktive muligheter» vil oppstå som følge av det svake oljetankskipmarkedet og at selskapet vil forbli opportunistisk i tiden fremover. Kilden er Frontline-konsernsjef Robert Hvide Macleod.Frontline forteller i kvartalsrapporten at omfattende skraping av eldre VLCCer er uunngåelig og at det vil skje i det korte bildet.
Kort tid etter at onsdagens handel tok til på Oslo Børs omsettes aksjen for 40,20 kroner, ned 6,50 prosent.
Siden nyttår har Frontline-aksjen falt over 30 prosent.