Inntekter på 300.000 og underskudd på 37 millioner kroner. Det viser fjorårets regnskap for Bergen-selskapet Disruptive Technologies. Det er som planlagt, skriver DN. - Vi har et teknologisk forsprang og en åpning i markedet og må holde foten på gassen for å utnytte muligheten, sier finansdirektør Jarle Kvamme til avisen.Det avgjørende nå er å få produktene og produksjonen klare til kundene, for selskapet har nemlig penger til å satse. Så langt har det hentet inn 169 millioner kroner, og er i gang med en ny runde på 150 millioner kroner som skal fullføres i høst, skriver DN.Selskapet utvikler ørsmå sensorer med rundt 15 års batterilevetid. Sensorene kan blant annet måle temperatur og nærhet – som når dører og vinduer åpnes. Det har ifølge avisen ambisjoner om å levere millioner av brikker og bli en global aktør.