Varsler reduserte priser for mobilterminering

Foto: Scanpix

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor, Telia, Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero og TDC utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 2), ifølge TDN Finans. Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 5,5 øre fra 1. mars 2018. Gjeldende pristak er 6,5 øre, skriver Nkom i en melding onsdag.Com4, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia er underlagt gjeldende regulering.Get og ICE varsles at de for første gang vil omfattes av regulering som gjelder mobilterminering.