Foto: Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen med rød bunnlinje

Wallenius Wilhelmsen Holding ASA leverer tall for 2. kvartal 2017.

Wallenius Wilhelmsen Holding ASA melder om et resultat etter skatt på minus 25 millioner dollar i 2. kvartal 2017, mot 392 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,06 dollar, mot 1,78 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 17 millioner dollar, sammenlignet med 391 millioner dollar i fjor.Driftsresultatet ble 23 millioner dollar, mot 405 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 974 millioner dollar, sammenlignet med 65 millioner dollar i 2. kvartal 2016.Se webcast Selskapet bekrefter at det vil oppnå tidligere annonserte synergieffekter fra sammenslåingen av Wilh. Wilhelmsen ASA og Wallroll AB, samt felleseide selskaper, på 100 millioner dollar innen 2019, ifølge kvartalsrapporten.Halvparten av disse effektene er nå realisert, men oppnåelsen av resterende synergier vil ta lengre tid å oppnå, da en nedadgående trend i ratene kombinert med overkapasitet i markedet vill fortsette å presse hav-segmentet, heter det i rapporten.Selskapet har inngått et forlik med mexicanske konkurransemyndigheter og gått med på å betale fire millioner dollar, som en del av myndighetenes avslutting av anti-trust-etterforskningen av bilfraktbransjen.Forliksbeløpet vil ikke ha effekt på selskapets 2017-resultater, da det er blitt gjort avsetninger til dette formålet i 2016.Her er rapporten og presentasjonen


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også