Alexander Hansson kvitter seg med aksjer

Investor Alexander Hansson - eget foto

Alexander Hansson firer flagg i aksje på Oslo Børs. Samtidig kjøper styrelederen.

High Seas AS, ved Alexander Hansson, har i dag solgt 531.909 aksjer i Incus Investor ASA til kurs 1,0583. Salget innbrakte dermed 563.000 kroner.Beholdning er etter dette 5.000.000 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,65 prosent.Panda AS har 5. september 2017 kjøpt 500.000 aksjer i Incus Investor ASA til en gjennomsnittskurs på 1,00.Panda er ansett som primærinnsider da Panda er representert i styret i Incus Investor ASA ved styreleder Per A. Ravnestad.Ravnestad eier etter dette 7.238.937 aksjer i Incus Investor ASA gjennom selskapene Panda AS og International Oilfield Services AS.