Fredag 8. september er det seks nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech. Dermed består listen av tre svenske, tre norske, tre dansk og en finsk aksje.
Ukens norske aksjer er Yara, Nordic Semiconductor og DNB.1.   Yara International(YAR.OL) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 343 (10.7)2.   Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 57.65 (-0.1)3.   Lundin Mining Corp.(LUMI.ST) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 60.4 (-1.45)4.   Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 74.4 (0.85)5.   H. Lundbeck(LUN.CO) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 404.8 (2.7)6.   Nordic Semiconductor(NOD.OL) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 43.7 (0.9)7.   DNB ASA(DNB.OL) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 148.2 (-0.4)8.   Novo Nordisk B (107.4872m)(NOVOB.CO) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 299 (0)9.   Gränges(GRNG.ST) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 90 (2.25)10.   GN Store Nord(GN.CO) - 7. sep 2017. Siste sluttkurs: 213.7 (6.9)
Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.Yara International har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt gjennom taket ved 339 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 367 kroner eller mer. Aksjen nærmer seg motstanden ved ca 348 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Wärtsilä Oyj Abp har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.24 euro. Videre oppgang til 59.66 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 56.50 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 56.50 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Lundin Mining Corp. viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 49.85 kroner. Objektivet ved 58.74 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen tester støtten ved ca 60.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Nibe Industrier B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 74.60 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 73.60 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.H. Lundbeck viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 382 kroner. Objektivet ved 405 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 390 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 390 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Nordic Semiconductor har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 40.35 kroner. Objektivet ved 43.52 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 41.40 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.DNB ASA har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 148 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 148 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Novo Nordisk B (107.4872m) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 251 kroner. Objektivet ved 280 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 292 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Gränges ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 78.29 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 90.21 kroner. Videre oppgang til 102 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 88.50 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.GN Store Nord ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 207 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 207 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.