Budstikka vil på børs

Asker og Bærum Budstikke løfter bunnlinjen. Nå vil selskapet noteres på Merkur Market.

Styret i Akser og Bærum Budstikke, lokalavisen for Asker og Bærum, har på et styremøte avholdt onsdag, vedtatt å søke om notering på Merkur-listen ved Oslo Børs innen 20. mars 2018 da selskapet avholder generalforsamlingen sin.Selskapet som for tiden er notert på OTC-listen, melder forøvrig om et resultat etter skatt i 2. tertial på 2,31 millioner kroner, opp fra 1,98 millioner kroner i samme periode i fjor.Selskapets driftsresultat endte på 2,23 millioner kroner, opp fra 614.000 kroner i tilsvarende periode 2016. Driftsinntektene beløp seg til 50,45 millioner kroner, mot 49,42 millioner kroner i 2. tertial 2016.BrukerbetalingStyret skriver i rapporten at utviklingen i reklameinntektene følger den negative bransjetrenden med fortsatt fall i papirinntekter og fra tradisjonelle digitale flater.For å demme opp for fallet digitalt satser medievirksomheten på rådgivning og digital produksjon gjennom sitt digitale reklamebyrå, og inntektene herfra vil fortsette å vokse gjennom 2017, opplyser styret.Videre opplyses det at selskapet innfører brukerbetaling for nettavisen etter plussmodellen 2. oktober.- Dette forventes å gi økte digitale brukerinntekter for resten av 2017, skriver styret i rapporten.