Forrige uke startet med at Nord-Korea sendte avgårde en testrakett over Japan, uten at det fikk veldig mye å si for utviklingen i aksjemarkedet for uken som helhet. Globale aksjer sluttet opp uken drøy én prosent, mens Oslo Børs steg over to prosent, og endte uken på ny rekordnotering - 747,27 poeng. - Som vi gjentar til det kjedsommelige er som regel nøkkeltall viktigere for markedet enn politikk og geopolitikk, og forrige uke var nok et eksempel på det, skriver investeringstrateg i Nordea, Ingvild Borgen Gjerde i en oppdatering mandag.Hun viser til at markedet valgte å fokusere på en drøss med sentrale nøkkeltall, blant annet PMI-tallene fra Kina som kom inn bedre enn ventet.- Fremdeles venter vi å se avtakende vekstmomentum i kinesisk økonomi fremover, men enn så lenge lar dette altså vente på seg, skriver investeringstrategen. 
Også fra Europa og USA kom det positive tall.- Dette er hovedårsaken til vårt positive syn på europeiske aksjer.- Fra et markedsperspektiv er gode nyheter om utsiktene viktigere enn en litt svakere arbeidsmarkedsrapport, skriver hun.Draghi-Show- Med så eksplisitte forventninger er terskelen lavere for at ECB og Draghi «skuffer», og dermed er også risikoen for markedsbevegelser i forbindelse med dette møtet større enn det ellers ville vært, skriver Gjerde. - I og med at globale nøkkeltall jevnt over er ganske solide om dagen, skal det mye til før negative overraskelser i enkelttall kan bidra til å endre oppfatningen av dette, skriver hun og avslutter:
I Tyskland og Spania var riktignok detaljhandelstallene litt svakere enn ventet, men Gjerde påpeker at disse tallene er månedlige og svinger mye og at det er mer informasjon å lese ut fra ledende indikatorer.- EU-kommisjonens ledende indikatorer for august var sånn sett oppløftende, der hovedindeksen steg til det høyeste nivået siden 2007, og antyder at det sterke vekstmomentet i eurosonen holder stand skriver hun, og legger til: Når det gjelder USA kom "månedens viktigste tall" - arbeidsmarkedsrapporten - på fredag. Rapporten viste at antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 156.000 i august, mens det på forhånd var ventet at antall sysselsatte ville stige med 180.000.Videre økte ledighetsraten med 0,1 prosent poeng til 4,4 prosent.- Sysselsettingsveksten, på 156.000, kan imidlertid ikke sies å være svak, og er nok heller et resultat av at man nærmer seg full sysselsetting i USA, og da er det naturlig at jobbveksten avtar, mener Gjerde i Nordea.Ellers påpeker hun at ISM-indeksen var betydelig bedre enn ventet. Denne steg fra 56,3 til 58,8, noe som ifølge Gjerde antyder sterkt vekstmomentum i amerikansk industrisektor fremover.Søndag testsprengte Nord-Korea en hydrogenbombe, noe som fører til fallende børser i Asia. Borgen Gjerden venter kun at det vil bidra til en dempet start på uken i verdens finansmarkeder - ikke at det får noen langvarige effekter.- Tidligere erfaring antyder at markedet sjelden lar seg affisere for lenge av bekymring knyttet til Nord-Korea, og da vi ser en eskalering av konflikten som lite sannsynlig, venter vi at markedet vil vende fokuset mot andre ting utover i uken, påpeker hun.- Når det er sagt skal vi ikke utelukke at stemningen i markedet kan forbli litt avventende frem mot torsdag, da all oppmerksomhet vil rettes mot Mario Draghi og rentemøtet i ECB, som er denne ukens store begivenhet, fortsetter investeringstrategen som mener det kommende møtet er uforholdsmessig spennende da det ikke ventes noen formelle annonseringer av endringer i politikken,. - Spenningen er knyttet til hva Draghi vil si om planene fremover, og det ventes at han vil servere nokså sterke hint om at ECB vil forlenge sine månedlige obligasjonskjøp over nyttår, men at kjøpene vil reduseres, og at ytterligere detaljer og en formell annonsering vil komme på møtet i oktober.Det er også ventet at Draghi vil prøve å snakke ned eurokursen noe etter den siste tids styrking. Ellers i uken er det viktigste tallet Caixin-PMIen for kinesisk tjenestesektor som slippes tirsdag, ifølge Gjerde.- En bekreftelse på at aktiviteten holder stand er imidlertid velkommen.