Robert Shiller er professor ved Yale University og har skrevet boken «Irrational Exuberance». Der han analyserer ulike eksempler på at mennesker drar opp prisene på blant annet aksjer og boliger til uforklarlige nivåer, skriver DN.– Bitcoin er det beste eksempelet på en boble akkurat nå, sier Shiller i et intervju.Se også:Det siste året har interessen for den digitale valutaen bitcoin eksplodert og verdien har skutt i været. I løpet av sommeren har bitcoin stadig nådd nye rekordnivåer. Shiller mener årsaken til at bitcoin kan være en boble, er at verdien er drevet opp blant annet som følge av at folk synes det er spennende med den mystiske historien rundt valutaen.– Jeg ser det blant mine studenter ved Yale. Med en gang man begynner å prate om bitcoin blir det engasjerte, sier han.Se også: Et av temaene i Shillers bok er en kollektiv angst for digitalisering i befolkningen. Shiller viser til at denne typen angst kan være en av årsakene til at prisen på bitcoin er drevet opp.– Bitcoin kan gi en følelse av bemyndigelse ved at folk tenker at de skjønner hva som foregår: «Jeg kan spekulere og bli rik av å skjønne dette», sier han.Se også: