Makro
 • Kina, Valutareserver, august
 • Norge, K2, juli, kl. 08:00
 • Norge, Industriproduksjon, juli, kl. 08:00
 • Tyskland, Industriproduksjon, juli, kl. 08:00
 • Frankrike, Handelsbalanse, juli, kl. 08:45
 • Sverige, Rentebeslutning, kl. 09:30
 • ØMU, BNP endelig, 2.kv, kl. 11:00
 • ØMU, ESB, Rentebeslutning, kl. 13:45
 • USA, Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30
 • USA, Produktivitet endelig, 2.kv, kl. 14:30
 • Norge, SSB pressekonferanse om konjunkturtendensene for Norge og utlandet, kl. 09:45
 • SAS, Trafikktall, august, kl. 11:00
 • ØMU, Pressekonferanse med Draghi, kl. 14:30
 • USA, DOE, ukentlige gasslagertall, kl. 16:30
 • USA, DOE, ukentlige oljelagertall, kl. 17:00
 • FAO, matvareprisindeks
 • Nordic Nanovector, presentasjon på Pareto Securities' HealthCare Conference
Annet Kilde: TDN Finans.