Av en melding sendt ut mandag kveld fremgår det at DNB Markets har kjøpt 10.000 aksjer i det OTC-noterte selskapet Atlantic Sapphire for 255 kroner pr  aksje.Disse aksjene skal selges videre for samme kurs til et selskap som er under opprettelse av CTO i Atlantic Sapphire, Thue Holm, så fort det er opprettet.På samme tid har Holm inngått en avtale om salg av 2.450 aksjer til 255 kroner, og netto beholdningsøkning er derfor på 7.550 aksjer.Etter transaksjonen sitter Holm med nærstående på totalt 58.000 aksjer i selskapet.