DOF har blitt tildelt to kontrakter,Kontraktene er for arbeid med «Skandi Skansen» og «Skandi Caledonia» i Middelhavet.Arbeidet sikrer utnyttelse av «Skandi Skansen» i 90 dager pluss opsjoner, samt en utnyttelse på 300 dager pluss opsjoner for «Skandi Caledonia».Ventet oppstart er i fjerde kvartal 2017.