Eiendomsspar øker innntektene

Ringnes-selskapet ser positivt på fremtiden.

Eiendomsspar, som kontrolleres av Christian Ringnes, fikk et resultat før skatt på 607 millioner kroner i 1. halvår 2017, mot 794 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Resultatnedgangen skyldes at fjorårets halvårsresultatet inneholdt betydelige salgsgevinster, opplyses det i rapporten.Selskapet bokførte en salgsgevinst på 385 millioner kroner i fjorårets første halvår. Driftsresultatet beløp seg til 189 millioner kroner, ned fra 555 millioner kroner i 1. halvår 2016.Leieinntektene økte til 362 millioner kroner i årets første seks måneder, fra 329 millioner kroner i samme periode i fjor.Selskapet har hverken solgt eller kjøpt nye eiendommer i løpet av perioden. Om fremtidsutsiktene til eiendomsmarkedet skriver selskapet at kontormarkedet forventes så være positivt fremover, spesielt for sentrale beliggenheter. Også utsiktene for hotellmarkedet i Nord-Europa vurderes som gode.« Eiendomsspar er med sin gode soliditet, langsiktige finansiering og en betryggende likviditetsreserve, vel posisjonert i eiendomsmarkedet », heter det i rapporten. Ved utgangen av 2. kvartal hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 5.215 millioner kroner, mens egenkapitalen var på 6.186 millioner kroner. Les også: Ringnes mister finansdirektøren


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også